PLOMBY ZABEZPIECZAJĄCE

Plomba zabezpieczająca to pasywne, jednorazowe rozwiązanie, które jest używane w celu zapewnienia wiarygodnego zabezpieczenia mienia oraz próby ingerencji w ładunek lub przestrzeń. Ponadto pełni funkcję prewencyjną przed przypadkową ingerencją osób trzecich w zabezpieczoną przestrzeń lub strefę. Zabezpieczenia te wymagają sprawdzenia poprawności zamknięcia oraz kontroli przed jego otwarciem celem ustalenia czy nastąpiła próba zdjęcia plomby, zamiany na inną lub ingerencja w jej budowę.

Plomby high security to zabezpieczania, których komora plombująca zbudowana jest z metalu i najczęściej linki stalowej, która jest zaplatana. Taka konstrukcja plomby znacznie opóźnia jej sforsowanie. Zabezpieczenia tego typu są usuwane za pomocą nożyc lub elektronarzędzi. Wymagane jest przy niż również sprawdzenie poprawności zamknięcia, przed usunięciem zabezpieczenia wymagana jest kontrola plomby.

Zadaniem plomby jest zapewnienie informacji o nieautoryzowanym dostępie z powodu sabotażu.

Każda próba usunięcia plomby bezpieczeństwa lub numeracji na plombie jest nieodwracalna i pozostawia trwałe ślady informujące użytkownika o próbie lub ingerencji w Państwa mienie.

Umieszczenie kodów kreskowych, logotypów lub dodatkowych informacji na plombie daje możliwość śledzenia naszego ładunku w łańcuchu dostaw oraz precyzyjną informację o jego statusie.

sklep home | o nas | produkty | zastosowanie
qualitycash safe | rodokontakt


Tel. | Fax: +48 71 726 19 37

e-Mail: info@immersafe.pl